Despre Club


Asociaţia Obştească “Clubul Ingineresc Micro Lab” reprezintă o organizatie non-guvernamentală, necomercială, apolitică, fondată la 20 septembrie 2011.  
Clubul Ingineresc Micro Lab se orientează spre organizarea unui mediu de interes pentru  proiectarea şi realizarea a diverselor kituri în domeniul Sistemelor Electronice Dedicate, pregătirea şi educarea specialiştilor în mod concomitent.
       
În acest sens Clubul:
  • Încurajează studenţii să participe la  evenimentele şi activităţile ce ţin de aplicaţii cu microcontrollere cum ar fi competiţii studenţeşti, expoziţii de specialitate;
  • Coordonează studenţii incadraţi în competiţii intra şi extra-universitare la nivel naţional şi internaţional;
  • Acordă asistenţă şi coordonează tinerii ingineri în alegerea soluţiilor tehnice utile;
  • Stimulează şi susţine dezvoltarea aplicaţiilor practice reale şi resurselor de proiecte inovative;
  • Tinde să obţină un feedback productiv, în schimbul cunoştinţelor practice şi momentelor specifice aplicaţiilor cu MCU;                                             
  • Informează şi orientează tinerii ingineri spre domenii de interes;
  • Creează şi dezvoltă un mediu potrivit pentru implementarea cunoştinţelor tinerilor începători;
  • Creează o comunitate restrînsă care implică studenţi cu viziuni şi interese comune;
  • Iniţiază proiecte interne în domeniul Aplicaţiilor cu Microcontrollere, în care se pot încadra  tinerii ingineri pentru acumularea experienţei în domeniu;
  • Tinde  să  obţină un vast suport informativ al totalităţii inovaţiilor tehnice  pentru toţi doritorii; 
În cadrul clubului sunt realizate proiecte individuale curprinse în curricula universitară şi proiecte pentru competiţii studenţeşti, moment foarte important pentru implimentările practice ale cunoştinţelor acumulate din bancile universitare. În etapele următoare Clubul urmează să iniţieze proiecte mai largi cum ar fi Bot Colony, Smart House sau Electro Car, unde tinerii ingineri vor putea activa în orele extracurriculare sau în cadrul practicii de vară.

Clubul Ingineresc Micro Lab caută desfăşurarea unor contacte cu unele companii industriale pentru acomodarea  metodelor şi principiilor de proiectare conform unor standarde globale. Conexiuni productive vor contribui la formarea unor verigi de interes pentru angajatorii ale marelor companii industriale şi tinerii ingineri. Acest moment, cu siguranţă va reprezenta un stimul pentru începători de a acumula experienţă în domeniu, şi ca urmare va atragere investiţii şi sponsorizări parvenite din exterior, necesare pentru achiziţionarea utilajelor şi componente electronice pentru amenajarea laboratorului.

Asociaţia Obştească “Clubul Ingineresc Micro Lab” este mereu deschis pentru noi contacte şi recrutare de noi membri în cadrul său.