Articole

Studenţii Universităţii Tehnice din Republica Moldova, în decursul a doi ani, consecutiv, participă în cadrul competiţiei  "Microcontrolere şi aplicaţii - Mihail Konteschweller", organizată de Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Competiţia studentească "Ziua Porţilor Deschise" ediţia a 5-a  CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMÂNI

Ziua Porţilor Deschise este o competiţie adresată studenţilor de la facultăţile tehnice, participarea în cadrul căreia studenţilor li se oferă şansa să întilnească tineri cu pasiuni similare, si in special electronica pentru automobile, să concureze şi să se manifeste pe baza propriilor creaţii şi idei.Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică şi Catedra Microelectronică şi Dispozitive Semiconductoare, cu suportul Asociaţiei Absolvenţilor în Microelectronica a Universităţii Tehnice din Republica Moldova, au organizat  şi au găzduit concursul  studenţesc internaţional  cu tematica “ Ingineria Sistemelor Microelectronice”, în numele Academicianului  SERGIU RADAUŢAN.
Detalii
            Participantii