luni, 25 februarie 2013

Problema L5. Keypad 4x4

Pagina principala curs            

Să se proiecteze un sistem care va detecta tasta apăsată şi va afişa caracterul tastei la un afişor cu 7 segmente.

Pentru rezolvarea problemei se recomandă citirea informaţiei despre programele cu întreruperi.

Tastatura 4x4 reprezintă un set de butoane aranjate în rînduri şi coloane. La fiecare intersecţie vom avea cîte un buton care scurt-circuitează conductoarele pentru linia cu coloana respectivă.


duminică, 24 februarie 2013

Problema L4. Prelucrarea Tablourilor în ASM


    Să se inițializeze un tablou declarat în memoria SRAM cu valori introduse de la interfața de intrare a aplicației. Să se calculeze suma elementelor acestui tablou. iar rezultatul sa se afiseze la interfata de afisare.
     Interfața de intrare a aplicației va fi formată dintr-un port GPIO ce va servi pentru setarea valorii pentru a fi transferate catre Microcontroller, și un buton la apasarea caruia datele se vor caprua de catre sistemul de captarea a datelor de intrare, o subrutina tip GetChar().
    Interfata de iesire va servi o pereche de porturi GPIO la care se vor conecta un set de afisoare BCD pentru a avea posibilitatea de a reprezenta spre vizualizare rezultatul evaluarii.
    In aceasta problema, Valorile se vor introduce de la portul A prin apasarea butonului de pe unul din pinii portului B, iar rezultatul se va afişa la porturile C şi D.
figura 1 Schema electrică

sâmbătă, 9 februarie 2013

Problema L3. Evaluarea unei expresii condiţionate.

      Pagina principala curs            

  Problemă. Să se evalueze expresia pentru a calcula rezultatul în dependență de o condiție. Să se realizeze evaluarea expresiei în o subrutină cu parametri de intrare și ieșire la care valorile de pe portul A și B sunt intrări, iar portul C și D - ieșiri.

     Este dat sistemul de expresii:
daca  A+B < A-7
                       C = A-B+13
                       D = A|B >>2
daca  A+B > A-7
                       C = (A-B)>>1
                       D = (A-B)<<1
daca  A+B = A-7
                       C = B-A
                       D = A


vineri, 8 februarie 2013

Problema L2. Lumini Rulante, subrutina Delay

    Pagina principala curs            

    Problemă. Să se proiecteze un sistem bazat pe microcontroler care ar permite deplasarea luminilor rulante, materializat în baza unei subrutine de reținere. Inițializarea configurației  luminilor va fi realizată cu subrutinele.
Schema electrică propusă:
  
     Realizarea sarcinii

   Atmega16 are 4 porturi. Acestea ne permit conectarea a 8x4=32 de leduri fără scheme electrice suplimentare.

joi, 7 februarie 2013

Problema L1. Controlul unui led cu un buton.

Pagina principala curs            

Problemă: Să se proiecteze un sistem care ar permite schimbarea stării unui led din aprins în stinns la apăsarea unui buton. Starea inițială se va considera led aprins.

Serecomanda studierea structurii şi lucrului cu modulul periferic GPIO şi sistemul de comenzi AVR.

Сonectarea led-urilor şi butoanelor la pini: 

- Butonul se conectează de la pin la gnd ca în figura de mai jos. Pinul la rîndul său se configurează în următorul mod: DDRxy=0, PORTxy=1. Astfel cînd butonul nu este conectat, prin rezistorul pull-up, la pin va fi aplicată o tensiune înaltă, care corespunde cu "1" logic. Bitul PINxy la citire ne va da valoarea "1". Dacă butonul va fi conectat ieşirea pinului va fi conectată la ground, astfel de pe pinul PINxy se va citi "0" logic.În modul următor PINxy ne va indica dacă butonul este conectat sau nu.Rezistorul Pull-Up este încorporat în microcontroler, de aceea este desenat cu linii întrerupte.