miercuri, 14 martie 2012

Subiecte pentru testul de evaluare - Circuite Logice Combinationale
  1.     Să se descrie in Verilog prin metoda structurala circuitul DCD2x4. Să se prezinte definiţa circuitului,  tabelul de adevăr şi reprezentarea grafică a structurii circuitului. Să se aplice formula de extensie2N şi să se descrie în cod Verilog circuitul obţinut. 
  2.     Să se descrie in Verilog prin metoda structurala circuitul MUX4x1. Să se prezinte definiţa circuitului,  tabelul de adevăr şi reprezentarea grafică a structurii circuitului. Să se aplice formula de extensie 2N şi să se descrie în cod Verilog circuitul obţinut. 
  3.     Să se descrie in Verilog prin metoda structurala circuitul DMUX1x4. Să se prezinte definiţa circuitului,  tabelul de adevăr şi reprezentarea grafică a structurii circuitului.Să se aplice formula de extensie2N şi să se descrie în cod Verilog circuitul obţinut. 
  4.     În baza MUX4x1 să se proiecteze circuitul de rotaţie cu un număr selectabil de poziţii (0..3). Să se prezinte schema circuitului şi descrierea modulul în cod Verilog aplicînd metoda structurală.
  5.     În baza MUX4x1 să se proiecteze circuitul de deplasare cu un număr selectabil de poziţii (0..3). Să se prezinte schema circuitului şi descrierea modulul în cod Verilog aplicînd metoda structurală.    
  6.     Să se descrie in Verilog, aplicînd metoda flux de date, următorul citcuit combinaţional complex: INC. Să se formuleze definiţia circuitului, reprezentarea grafică a structurii acestuia, tabelul de adevăr (dacă e cazul) şi descrierea în Verilog al acestui circuit. Să se proiecteze circuitul de calcul al  prefixelor cu funcţia AND. În baza acestui circuit să se construiască circuitul de incrementare.
  7.     Să se descrie in Verilog, aplicînd metoda flux de date, următorul citcuit combinaţional complex: SUME. Să se formuleze definiţia circuitului, reprezentarea grafică a structurii acestuia, tabelul de adevăr (dacă e cazul) şi descrierea în Verilog al acestui circuit. În baza SUME să se proiecteze SUM4 cu transport înlănţuit. Să se descrie în cod Verilog prin metoda flux de date circuitul obţinut.
  8.     Să se descrie in Verilog, aplicînd metoda flux de date, următorul citcuitul MULE - celula elementara de inmultire. Să se formuleze definiţia circuitului, reprezentarea grafică a structurii acestuia, tabelul de adevăr (dacă e cazul) şi descrierea în Verilog al acestui circuit. În baza MULE să se proiecteze MUL3x3. Să se descrie în cod Verilog circuitul obţinut aplicînd metoda flux de date.   
  9.     Să se descrie in Verilog prin metoda comportamentală circuitul combinational ALU. Să se prezinte definiţia, structura circuitului şi descrierea părţilor componente. Să se descrie în cod Verilog acest circuit care va realiza 8 funcţii elementare.  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu