luni, 26 martie 2012

Interfeţele în Sistem. Interfeţe paralele


Interfeţele în Sistem

Arhitectura sistemelor. Un sistem poate include mai multe componente. Vom privi un sistem drept totalitate de componente ce îl compun. Indiferent de structura internă a sistemului, cert e faptul că există un mod de interacţiune între componentele sistemului. Pentru sistemele digitale interacţiunea va fi realizată prin semnale digitale.
Pentru a caracteriza comunicarea între sisteme, vom introduce noţiunea de interfaţă care va reprezenta Portul de Intrare/Ieşire, prin care o componentă oarecare, comunică cu mediul extern lui.
 

    Pentru a defini comunicarea între sisteme, vom introduce noţiunea de Protocol de Comunicare. Protocolul de comunicare include un set de reguli adoptate de către participanţii la comunicare şi serveşte pentru transferul de informaţii pentru componentele sistemului.
   Pentru a realiza o comunicare între două componente ale sistemului este strict necesar ca componentele participante, prin interfaţa dată, să recunoască protocolul de comunicare prin care transmit datele la momentul respectiv. Din punt de vedere a implimentării vom distinge două tipuri de protocoale de comunicare:
Protocoale hardware
Protocoale software
Protocoale Hardware – totalitatea regulilor pentru comunicarea la nivel de semnal;
Protocoale Software – totalitatea de reguli pentru realizarea comunicării la nivel de informaţii (TCP-IP).
În general din punct de vedere al interfeţei hardware, vom distinge două categorii de interfeţe principale: 

● Interfaţe Seriale
● Interfaţe Paralele.

Interfeţe Paralele

O interfaţă paralelă va reprezenta mai multe semnale în paralel, compunîndu-se din semnale de control, ale interfeţei, şi date. Semnalele pentru date vor compune un set de biţi transmişi în paralel. Semnalele de date vor fi examinate ca o componentă separată, iar din interfaţa de control, fiecare semnal va fi prelucrat individual.
         Procesul de cirire (RW=1)
           
       Procesul de scriere (RW= 0)

      Un exemplu unei astfel de interfeţe poate fi Interfaţa cu Memoria Externă. Pricipiul de conectare a chipului de memorie este prezentat mai jos.
     Principiul testării unui chip de memorie constă în regăsirea datelor înregistrate în memoria dată. Astfel volumul memoriei existente este caracterizat de ultima operaţie de scriere / citire reuşită.

 Procesul de scriere 
Procesul de citire

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu