luni, 26 martie 2012

Interfeţe SerialeInterfeţe Seriale

O interfaţă serială  va reprezenta o conexiune bazată pe transferul de date în mod serial (SD – Serial Data). Cea mai simplă interfaţă serială este Serial Periferic Interface.
Interfeţele seriale se pot clasefica în interfeţe sincrone şi asincrone.


Interfata Sincriona SPI

Interfeţele seriale sincrone presupun transferul datelor în mod sincronizat conform unui semnal de tact.


Datele sunt transferate în dependenţă de sistem pe front pozitiv sau negativ, adică doar atunci cînd datele sunt valide şi pot fi colectate. Pe frontul stabilit, datele trebuie să fie active. Pentru interfaţa serială sincronă, viteza de transfer este controlată de către semnalul de sincronizare. Într-un asemeni tip de interfaţă, numai unul din participanţii la comunicare, dirijează semnalul. Interlocutorul care generează semnalul de sincronizare îl vom numi Master. Interlocutorul care se sincronizează de la acest semnal îl vom numi Slave. Exemplu cel mai apropiat este Serial Periferic Interface (SPI).În cazul Interfeţei Seriale, modulul Master-Slave vor forma împreună un registru de rotaţie, de marime dublă (AVRSPI – reg de 16 biţi). În aşa mod după un set de 8 tacturi, datele din registru de date Slave, iar cele din Slave, vor fi transferate în Master. La sfîrşitul transferului, sistemul dotat cu această interfaţă, poate să genereze o întrerupere.


Interfeţele în Sistem. Interfeţe paralele


Interfeţele în Sistem

Arhitectura sistemelor. Un sistem poate include mai multe componente. Vom privi un sistem drept totalitate de componente ce îl compun. Indiferent de structura internă a sistemului, cert e faptul că există un mod de interacţiune între componentele sistemului. Pentru sistemele digitale interacţiunea va fi realizată prin semnale digitale.
Pentru a caracteriza comunicarea între sisteme, vom introduce noţiunea de interfaţă care va reprezenta Portul de Intrare/Ieşire, prin care o componentă oarecare, comunică cu mediul extern lui.
 

luni, 5 martie 2012

Lansarea proiectului „BOT COLONY”

Clubul Ingineresc Micro Lab, anunţă lansarea proiectului „BOT COLONY”
Fiecare participant sau grup de participanţi va elabora un robot după propria dorinţă, care va putea comunica cu cu ceilalţi din comunitate. Fiecare membru al comunităţii, va participa în cadrul lucrărilor în comun, şi îşi va pune la dispoziţie serviciile sale membrilor coloanei.
Sunt aşteptaţi toţi doritorii de a participa la acest proiect.

Proiectul va fi monitorizat pe adresa web   http://mcu-labs.blogspot.com/