joi, 5 ianuarie 2012

Subiecte pentru examinare 2011

Biletele propuse in cadrul examenului intermediar la disciplina
Microprocesoare / Microprocesoare şi Interfeţe

        Biletul nr. 1

 1. Structura  nucleului microcontrollerului seriei AVR.
 2. Principiul de construcţie şi elaborare a programului microcontrollerului
 3. Explicaţi următoarele comenzi ASM:  ASR;  CLN;  COM;  LDI Rd, k; BRPL; ST Y, Rr; BRIC; INC; ST X-, Rr; CPC. 
 4. Explicati structura şi modul de funcţionare a modulului periferic: PORTx .
 5. Să se calculeze suma a două tablouri unidimensionale din RAM.
 6. Să se citească conţinutul PORT-ului A şi să se afişeze in PORT-ul B valoarea acestuia cu biţii in ordine inversă.

        Biletul nr. 2

 1. Structura  nucleului microcontrollerului seriei AVR.
 2. Principiul de construcţie şi elaborare a programului microcontrollerului.
 3. Explicaţi următoarele comenzi ASM:  SUB; ORI; SBR; TST; CPI; LD Rd, -Z; BRMI; SBIC; RCALL; CPSE.
 4. Explicaţi structura şi mecanismul   Intreruperii  Externe. Stiva – definiţie şi modul de funcţionare.
 5. Să se calculeze diferenţa a două tablouri unidimensionale din RAM
 6. Să se citească valoarea PORT-urilor A şi B şi să se afişeze pe  PORT-urile C şi D, cu condiţia că : dacă suma valorilor acestora este pară, lui PORTC i se va atribui valoarea PORTA, altfel PORT-ului D i se va atribui valoarea PORTB.

          Biletul nr. 3

 1. Structura  nucleului microcontrollerului seriei AVR.
 2. Principiul de construcţie şi elaborare a programului microcontrollerului.
 3. Explicaţi următoarele comenzi ASM:  ADD;  AND; EOR; CBR; CLR;  ICALL; SBRC; MOV;ST X, Rr; LSL.
 4. Să se descrie modul de lucru cu Memoria.  Memoria externă şi modurile de acces ale acesteea.
 5. Să se concateneze două tablouri din RAM in al treilea.
 6. Să se citească conţinutul PORT-urilor A şi C, şi să se afişeze pe PORT-urile B şi D, in cazul dacă suma acestora nu generează transport.

Biletul nr. 4

 1. Structura  nucleului microcontrollerului seriei AVR
 2. Principiul de construcţie şi elaborare a programului microcontrollerului
 3. Explicaţi următoarele comenzi ASM:  ADC; BRBS; LDD Rd, Z+q; CALL; BREQ; CLV; SBRS; BRHS; BCLR; CPC.
 4. Explicaţi structura  şi modul de funcţionare a subrutinelor. Stiva– definiţie şi modul de funcţionare.
 5. Să se calculeze suma numerele impare dintr-un şir numeric din RAM.
 6. Să se citească conţinutul PORT-urilor Aşi B, şi să se afişeze in  PORT-ul C media aritmetică a valorilor primelor două – inversată.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu