miercuri, 11 ianuarie 2012

Brushless DC Electric Motor


        Motorul de curent continuu fără perii (fără colector), în engleză Brushless DC electric motor, prescurtat BLDC motor, este un motor electric de curent continuu, la care comutația căilor de curent necesară învărtirii rotorului se realizează electronic. Poate fi numit și motor de c.c. fără colector, fiindcă colectorul și periile colectoare formează împreună (la motorul cu perii), un dispozitiv complet de comutare electromecanică. 
Constructia motorului BLDC 

Participanţii "Open Doors" 2012

Ziua Porţilor Deschise CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA - ediţia a 6-a
Clubul Ingineresc Micro Lab a înregistrat trei echipe de studenți, în cursa de participare a concursului Ziua Porţilor Deschise CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANI-ediţia a 6-a.

Trecînd faza de preselecție, tinerii ingineri din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei sunt gata să-și încerce puterile în următoarea componență:

Echipa MCU-Labs:
      Podlesnîi Bogdan, student anul IV, grupa ME-082;                
      Gordienco Sergiu, student anul IV, grupa ME-082;                      
      Babaian Alexandru, student anul II, grupa ISBM-101; 
      Trocin Caterina, studentă anul V, grupa IBM -111;

Echipa Wall-es:
      Potlog Radu, student anul IV, grupa ISBM-081;
      Cobîleanschii Semion, student anul IV, grupa ISBM-081;
      Mardari Vladimir, student anul IV, grupa ME-081
      Sereacov Alexandr, student anul III, grupa ME-092;

Echipa Aidos:
       Fleşter Maxim, student anul III, grupa ME-091;               
       Guţu Grigori, student anul III, grupa ME-091;
       Panasenco Iunona, studentă anul III, grupa ME-091;
       Gustin Grigorii, student anul I, grupa MN-112;


Competiția se va desfășura la data de 28 Aprilie 2012, Romania, Iași.
Ai numai de câştigat! CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMÂNIA te sprijină!

Open Doors Continental Romania

Ziua Porţilor Deschise CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA - ediţia a 6-a
Clubul Ingineresc Micro Lab a înregistrat trei echipe de studenți, în cursa de participare a concursului Ziua Porţilor Deschise CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA - ediţia a 6-a.

joi, 5 ianuarie 2012

Temele proiectelor de curs rezervate

Studenţii grupei ISBM - 091:  
 1. Achifiev Serghei
 2. Bobeica Ion
 3. Bodean Iurii - "LED effect"
 4. Botnari Nicolai - "Proiectarea unui Termostat"
 5. Burdujan Artur - "Proiectarea unui Semafor functionabil in baza unui buton"
 6. Chiosa Tudor - "Proiectarea unui ceas digital"
 7. Cocalea  Victor - "Proiectarea afisorului informativ cu leduri"
 8. Ferbei Ivan - "Sincronizarea circulatiei rutiere utilizind semafoare "
 9. Guranda Andrei
 10. Guţu Igor - "Detector de viteza"
 11. Lacusta Iraida - "Elaborarea unui sistem de semnalizare la ridicarea temperaturii"
 12. Meleşco Alexandr
 13. Nacul Ion - "Afisarea unei imagini pe o matrice de led-uri [16x12]"
 14. Negru Ion
 15. Pintea Constantin
 16. Rusu Gheorghe 
 17. Scafaru Gheorghe
 18. Scripcari Adrian -  Determinarea maximului dintr-un şir de numere din memorie şi afişarea lor pe un afişor, în formă zecimală.
 19. Stici Andrei
 20. Talpiş Andrei - "Determinarea  maximului dintr-un sir  numeric din memorie si afisarea lor pe un afisor, in forma zecimala"
 21. Ţopa Ştefan
Studenţii grupei ME - 091:
 1. Borodin Eugeniu
 2. Carauş Roman
 3. Catarev Vitali
 4. Daranuţa Andrei
 5. Evdochimov Vseslav
 6. Lupan Gavril - "Trecere dirijata cu semafor"
 7. Mazăre Vasile
 8. Mogîlda Andrei
 9. Olednic Marin
 10. Oprea Alexandru
 11. Pătrunjel Nicu
 12. Plămădeală Mihai
 13. Rusu Valeriu - "Proiectarea unui afisor pentru afisare dinamica"
 14. Sîrcu Alexandru
 15. Stroici Nichifor - "Display cu 16 segmente care va afisa numele si grupa academica"
 16. Ţîmbalist Radu - "Aprinderea luminii de la lovitura din palme"  
 Studenţii grupei ME - 092:

 1. Aseeva Iunona - "Proiectarea unui benzi rulante pe baza unui MCU seriei AVR" 
 2. Babiuc Evgheni - "Inscrierea datelor in memorie de 512Kb"
 3. Belomoin Victor
 4. Codjebaş Ivan - "Proiectarea unui semafor"
 5. Cojuhar Vadim - "Ceas electronic cu ajustare"
 6. Degteariov Nichita
 7. Fleşter Maxim - "Proiectarea si programarea unui voltmetru digital"
 8. Guţu Grigori - "Proiectarea unui oscilograf digital in baza modulului ADC"
 9. Iachimeicenco Tatiana
 10. Panco Alexandr - "Interogare dinamica a tastaturii si afisorul cu 8 digiti"
 11. Railean Mihail - "Voltmetru cu precizie inalta. Metoda medierii"
 12. Sereacov Alexandr - "Elaborarea unui dispozitiv pe baza unui MCU seriei AVR"
 13. Şmaghelschii Egor - "Ceas electronic cu ajustare"
 14. Vicol Dmitrii

Exemplu Subiecte pentru examinare 2012Examen la disciplina
Microprocesoare / Microprocesoare şi Interfeţe

1.    Să se explice execuţia comenzii AND Rd, Rr  în cadrul arhitecturii microcontrollerului seriei AVR;
2.    Explicaţi următoarele comenzi ASM:    10 comenzi
3.    Să se iniţializeze Portul x cu următoarele specificaţii:
a)       
PortulA
DDRA
PORTA
Pin 0..1
Intrare
Hi-Z
Pin 4..5
Ieşire
Cu “1” logic
Pin 2..3
Intrare
Pull-up enable
Pin 6..7
Ieşire
Cu “0” logic

b)      Să se modifice configuraţia Portului B prin aplicarea măştilor OR (set mask) şi AND (reset mask).

PORTB
0
1
x
1
x
1
x
0


4.    Să se descrie regiştrii de configurare a Întreruperii Externe. Să se configureze în cadrul unei secvenţe de cod, întreruperea INT1 cu activare pe frontul descendent (negativ).
5.    Să se scrie o subrutină reintrabilă şi securizată, prezentînd corpul acesteea şi secvenţa de apel: Subrutina de înmulţire a două numerepe 16 biţi, utilizînd comanda MUL. Să se prezinte schema bloc a algoritmului.
6.    Să se scrie o subrutină reintrabilă, care va concatena două tablouri unidimensionale din RAM într-unul al treilea.
Intrare:  Referinţele către tablouri, cu cîte un registru indirect;
7.    Să se seteze Modulul Periferic Timer1 în regimul Phase Correct PWM cu următorii parametrii:
·         Frecvenţa MCU este de 4 MHz;
·         Rezoluţia modulului este de 9 biţi;
·         Polaritatea directă a semnalului (non - inverting mode).
8.    Să se seteze Modulul Periferic ADC cu următorii parametrii pentru realizarea conversiei:
·         Frecvenţa MCU este de 1MHz;
·         Rezoluţia modulului ADC este de 10 biţi cu ajustare la dreapta;
·         Conversie continuă;
·         Sursa de tensiune de referinţă - AVCC. 


Subiecte pentru examinare 2011

Biletele propuse in cadrul examenului intermediar la disciplina
Microprocesoare / Microprocesoare şi Interfeţe

        Biletul nr. 1

 1. Structura  nucleului microcontrollerului seriei AVR.
 2. Principiul de construcţie şi elaborare a programului microcontrollerului
 3. Explicaţi următoarele comenzi ASM:  ASR;  CLN;  COM;  LDI Rd, k; BRPL; ST Y, Rr; BRIC; INC; ST X-, Rr; CPC. 
 4. Explicati structura şi modul de funcţionare a modulului periferic: PORTx .
 5. Să se calculeze suma a două tablouri unidimensionale din RAM.
 6. Să se citească conţinutul PORT-ului A şi să se afişeze in PORT-ul B valoarea acestuia cu biţii in ordine inversă.

        Biletul nr. 2

 1. Structura  nucleului microcontrollerului seriei AVR.
 2. Principiul de construcţie şi elaborare a programului microcontrollerului.
 3. Explicaţi următoarele comenzi ASM:  SUB; ORI; SBR; TST; CPI; LD Rd, -Z; BRMI; SBIC; RCALL; CPSE.
 4. Explicaţi structura şi mecanismul   Intreruperii  Externe. Stiva – definiţie şi modul de funcţionare.
 5. Să se calculeze diferenţa a două tablouri unidimensionale din RAM
 6. Să se citească valoarea PORT-urilor A şi B şi să se afişeze pe  PORT-urile C şi D, cu condiţia că : dacă suma valorilor acestora este pară, lui PORTC i se va atribui valoarea PORTA, altfel PORT-ului D i se va atribui valoarea PORTB.

          Biletul nr. 3

 1. Structura  nucleului microcontrollerului seriei AVR.
 2. Principiul de construcţie şi elaborare a programului microcontrollerului.
 3. Explicaţi următoarele comenzi ASM:  ADD;  AND; EOR; CBR; CLR;  ICALL; SBRC; MOV;ST X, Rr; LSL.
 4. Să se descrie modul de lucru cu Memoria.  Memoria externă şi modurile de acces ale acesteea.
 5. Să se concateneze două tablouri din RAM in al treilea.
 6. Să se citească conţinutul PORT-urilor A şi C, şi să se afişeze pe PORT-urile B şi D, in cazul dacă suma acestora nu generează transport.

Biletul nr. 4

 1. Structura  nucleului microcontrollerului seriei AVR
 2. Principiul de construcţie şi elaborare a programului microcontrollerului
 3. Explicaţi următoarele comenzi ASM:  ADC; BRBS; LDD Rd, Z+q; CALL; BREQ; CLV; SBRS; BRHS; BCLR; CPC.
 4. Explicaţi structura  şi modul de funcţionare a subrutinelor. Stiva– definiţie şi modul de funcţionare.
 5. Să se calculeze suma numerele impare dintr-un şir numeric din RAM.
 6. Să se citească conţinutul PORT-urilor Aşi B, şi să se afişeze in  PORT-ul C media aritmetică a valorilor primelor două – inversată.