sâmbătă, 15 decembrie 2012

Electro Mobility 2013, Continental


Electro Mobility Iași 2013 - Pagina oficiala

 CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA organizeaza cea de-a 7-a editie a Competitiei Studentesti, eveniment dedicat studentilor de la facultatile cu profil tehnic si informatic dornici sa-si etaleze cunostintele si sa raspunda unei provocari tehnice interesante ce contribuie la pregatirea lor pentru o cariera de succes.
       Tema competiţiei studenţeşti, care se va desfăşura în zilele de 26-27 aprilie 2013, este Electro-mobility 2. Studenţii trebuie să ofere o soluţie tehnică pentru a rezolva inovativ şi eficient proiectul: "Drive an electrically actuated car, communicate status and stop precisely on target". O scurtă descriere, cerinţele tehnice ale proiectului, regulamentul şi formularele necesare înscrierii sunt disponibile în documentatia proiectului.
       Echipele formate din 3-4 studenţi îndrumate de un cadru didactic, trebuie să trimită o scurtă descriere a soluţiei pentru proiectul ales până la data de 20 ianuarie 2013 la adresa de mail:  07IAuniversity@continental-corporation.com

Analiza acestora şi selecţia propunerilor ce vor intra în concurs va fi efectuată de o comisie de experţi din cadrul companiei noastre până la data de 24 ianuarie 2013.

joi, 22 noiembrie 2012

Întreruperi. Programe cu întreruperi. Întreruperea RESET

    
    Intreruperi.

    Întreruperea reprezintă suspendarea procesului normal de execuţie a programului pentru rezolvarea unei probleme prioritare. 
    Întreruperea de regulă este generată ca răspuns la un efect fizic intern sau extern al unui modul periferic. Efectul fizic în sine va reprezenta situaţia de întrerupere sau excepţie care necesită o tratare neintârziată. Asemenea situaţii de întreruperi pot fi ca de exemplu: schimbarea nivelului logic la un pin, sfârşitul unei perioade de timp  sfârşitul unei operaţii de transmisie sau recepţie, sfârşitul unei conversii  etc.
    Majoritatea modulelor periferice pot genera una sau mai multe întreruperi.
    Tratarea situaţiei de întrerupere presupune existenţa unei subrutine definite în acest scop. Odată cu apariţia situaţiei de întrerupere, microcontrollerul va seta într-un registru de stare a perifericului un flag de întrerupere IF, care va fi pastrat pâna la prelucrarea intreruperii date. Pentru ca întreruperea de la situaţia de întrerupere să fie generată va fi nevoie ca în registrul de control al perifericului întreruperea în cauză să fie activată prin setarea unui bit de activare IE. Mecanismul de chemare a subrutinei de prelucrare a întreruperii va fi iniţiat doar în cazul în care:
  1. S-a detectat situaţia de întrerupere reprezentată de flagul acesteia IF==1
  2. Întreruperea de la sursa dată este permisa IE ==1
  3. Bitul de permisiune globală a întreruperilor este setat I==1 (in SREG)
mai simplu, subrutina va fi chemată când relaţia IF & IE & I va fi adevărată.
    Sistemul de întreruperi, de exemplu, va permite un apel de subrutină automat la apăsarea unui buton, luat ca sursă de întrerupere externă EXT_INT.

sâmbătă, 17 noiembrie 2012

Acces indirect la memoria SRAM. Tablouri. Prelucrarea tablourilor

Tablouri

    Un tablou este o succesiune de variabile accesibile printr-un nume unic. În limbajul ASM nu putem vorbi despre un tip sepecial de date. Oricare structură de date simplă sau complexă este reprezentată de o zona de memorie alocată acestei structuri. Acest lucru este valid şi pentru tablouri, adică se va rezerva o zonă de memorie accesibilă prin numele de referinţă a lui.

 Exemplu:
    .EQU TAB_SIZE = 10     ; declaratie constanta
    .DSEG                  ; tablourile vor fi declarate in
                           ; segmentul de date
    tab: .byte TAB_SIZE    ; utilizare constanta in 
                           ; declaratie tablou

    Din acest exemplu nu putem spune câte locaţii are tabloul, însă presupunând că elementele tabloului sunt de tip byte adică ocupă un singur byte în memorie, vom afirma ca tab este un tablou de 10 elemente de tip byte.

marți, 30 octombrie 2012

Constante. Logica booleana. Masca

Valori Constante.

    Constantă vom numi un identificator (nume) asociat cu o valoare care nu poate fi modificată în timpul execuției programului. Utilizînd o constantă în locul unei şi aceleiași valori specificate în repetate rânduri, se va obține o simplificare a manipulării și menținerii programului. Mai mult decât atât, dând un nume explicit identificatorului de constantă, valorile definite ca constante vor da o claritate în elaborarea programului și o ușurință în menținerea lui.
    Utilizarea constantelor sporește nivelul de siguranță și reduce riscul de a introuce erori în program.
Dispare necesitatea de a ține minte valori concrete deoarece o denumire se memorizează mai bine. Erorile numelui  se verifică de obicei de compilator automat (în afara de cazurile în care se greșește cu un nume existent de constantă). Totodată introduce o ușurință de a introduce modificări în program, deoarece constanta este definită în program o singură dată, iar modificarea ei va afecta întreg programul în locurile în unde a fost utilizată.

Definirea constantelor

    Valorile constante se definesc o singură dată și iși păstrează valoarea pe întreg procesul de execuție a programului. În limbajul ASM pentru definirea valorilor constante vom avea două directive specializate:

  Directiva .EQU va defini un nume unei valori constante.

   .EQU SIZE = 10
   .EQU PIN7 = 7

  Directiva .DEF va defini un nume suplementar pentru un registru de uz general: 

   .DEF temp = R16

duminică, 28 octombrie 2012

Acces direct la memoria SRAM, Variabile, Operatii cu Variabilele


    Variabilă vom  numi un obiect ce conţine date care pot varia.
    Pentru limbajul ASM o variabilă vom numi o zonă de memorie alocată acestei variabile accesibile după un nume. Numele de variabilă este o eticheta în segmentul de date care reprezintă de fapt adresa către zona de memorie alocată variabilei. Spre deosebire de limbajele de nivel înalt, în ASM nu există tip al variabilei. O variabilă este caracterizată doar de numele acesteia, eticheta, şi volumul de memorie alocat acestei variabile.

    Declararea Variabilei.

    O variabilă se va declara în segmentul de date .DSEG şi va reprezenta o etichetă urmată de o directivă de preprocesare .BYTE care permite rezervarea unei zone de memorie pentru variabila dată.

 .DSEG            ; variabilele for fi declarate in 
                  ; segmentul de date
 var1 : .BYTE 1   ; declaratia variabilei var1 si rezervarea 
                  ; a 1 byte pentru aceasta variabila.
 var1 : .BYTE 2   ; declaratia variabilei var2 si rezervarea 
                  ; a 2 byte pentru aceasta variabila.


luni, 8 octombrie 2012

Realizarea construcţiilor algoritmice de bază: condiţii, selecţie multiplă, cicluri.


  Programarea în limbajul ASM (și nu numai în ASM) se reduce executarea condiționată sau necondiționată a unor instrucțiuni.
    Pentru executarea necondiționată vom avea asa numiții algoritmi seriali, care sunt compuși dintr-o serie de operații de transfer și prelucrare.

    Execuția condiționată presupune execuția unui set de instrucțiuni de transfer sau prelucrare în dependența de o condiție.

    Prin "set de instrucțiuni" vom avea în vedere de la nici o comandă până la secvențe complexe de program.

miercuri, 26 septembrie 2012

Iniţiere în programare ASM. Stiva. Subrutina. Subrutina cu parametri.


    Initiere in programare ASM

    Entitatea de baza a limbagului ASM este comanda.
    Vom numi program o consecutivitate de instructiuni (comenzi) ce se executa una dupa alta.
   Programarea in limbajul ASM reprezinta accesul la memorie si modificarea volorilor la aceste adrese utilizand setul de comenzi. Limbajul permite gruparea secventelor de comenzi in subrutine, executia conditionata a secventelor de program realizata in baza salturilor conditionate si neconditionate.

    Structura unui program in ASM

    Un microcontroller in orice moment de timp trebuie sa execute o instructiune definita de programator. Atunci cand microcontrollerul executa o comanda definita de programator vom spune ca controllerul se afla sub controlul programului.Si invers, In cazulin care se executa o comanda care nu a fost definita de catre programator vom spune ca microcontrollerul a iesit de sub control.
    Un program ce ruleaza pe microcontroller trebuie sa mentina microcontrollerul intotdeauna sub control ceia ce presupune existenta unei bucle infinite in program.

joi, 20 septembrie 2012

Sistemul de comenzi al microcontrollerului AVR

 
 Microcontrollerul AVR este un MCU tip RISC cu arhitectura Haward fapt ce permite execuţia a majorităţii operaţiilor într-un singur tact. Această performanţă se datoreaz faptului că sunt excluse cheltuielele de timp pentru transferul de date din memoria de program. Excepţii de la regula "execuţia intr-un singur tact" comenzi care operează cu date pe 16 biţi, salturi, transfer a controlului, etc.
    O comandă Assembler presupune o acţiune pe care o poate efectua un MC. Comanda deţine un nume şi operanzii de lucru, stîng şi drept. Există comenzi comenzi cu un singur operand sau fără nici un operand.

   Operandul stîng serveşte drept destinaţie a rezultatului operaţiei presupusă de comanda respectivă. În calitate de operand poate fi un registru de uz general (R), o constantă (k), oadresă a memoriei sau un registru periferic (P)
    Comanda ASM are urmatorul format:
<mnemonica> <operand stang>, <operand drept>
  • mnemonica - denumirea comenzii care este o prescurtare de la operaţia pe care o execută.
  • operand - adresa de aces la un resurs a Microcontrollerului sau o constantă pentru operaţiile cu constante.

marți, 18 septembrie 2012

Peripheral modules. GPIO Peripheral Module - Input/Output Generic Port


Peripheral Modules

A microcontroller seen as a whole represents a structure composed of a microprocessor and a set of peripheral modules. A microcontroller can have a range of peripheral modules depending on its series. A peripheral module as a rule is a specialized circuit that can perform a certain function. See above some function examples: 

• GPIO allows setting or collection of logic level on a microcontroller pin
• EEPROM allows long-term data storage.
• ADC allows conversion of analog signals
• Serial UART allows serial communication

• TIMER offers the possibility to generate time intervals, measure the time between two events, generate digital signals of certain forms.In a certain case we could say that peripherals represent the microcontroller interface with the external world.

The microprocessor (CPU) interaction with peripherals is performed via peripheral registers. The AVR architecture has 64 registers, called peripheral registers or I/O registers.

             Each peripheral module has in the peripheral registers space a reserved set of registers. For example, each GPIO module has reserved a set of 3 registers called PORT, PIN and DDR. By use of these registers the microprocessor is able to work with the pin logic levels. We could do a classification of peripheral registers depending on their destination as follows:

• Status Registers - offer the possibility to visualize the current state of a peripheral (flags). As a rule status registers are available only for reading.
• Control Registers - allow configuration of the peripheral module. They are available for both writing and reading.
• Data Registers - enable data exchange between  the peripheral module and kernel.
• Selection Registers - allow selection of resources / configurations in a peripheral module.    

In many cases peripheral registers don't have a well-defined purpose, ie a register might contain a collection of status bits, selection control. The purpose of peripheral registers can be recognized by their name and often by their termination: _SR, _CR, _DR, _AR, however it's not a rule.
The microprocessor (CPU) doesn't distinguish the peripheral modules. It "sees" the peripheral modules through peripheral registers and the the work with the peripherals occurs through data transfer with an address from the peripheral registers space. The access to peripheral registers will be performed by a special set of commands.
Transfer commands. These commands involve transfers on 8 bits:

    in  R, P - content transfer of a peripheral register to a general purpose register.
    out P, R  - content transfer of a general purpose register to a peripheral register.

The commands of setting/resetting of unique bits in a  peripheral register will affect only the bit specified by n, the remaining bits will keep the value they had before the operation:

    cbi P, n  - assigning logical "0", resetting the bit n of port P  n = 0 .. 7 
    sbi P, n  assigning logical "1", setting the bit n of port P   n = 0 .. 7 
     
Verification / testing commands of status bits within a peripheral register, ignoring the next operation if the check is true:

    sbic P, n - ignoring the following command in case the bit in the port P is "0", reset.
    sbis P, n - ignoring the following command in case the bit in the port P is "1", set.

        Before you start working with a specific peripheral in most cases will be required its configuration / initialization. The process of initialization will be  performed through setting the configuration to certain control peripheral registers. In some cases the configuration after reset can be ok, but it is recommended each peripheral module to be initialized on the entire set of configuration bits. The configurations of each peripheral module can be found in the technical documentation of the corresponding peripheral module.

In conclusion we can affirm that peripheral modules represent electrical devices attached to processor with  access to peripheral registers.

In order to understand better what a peripheral module is, we could imagine a complex panel, for example inside an airplane. What is seen on this panel are many light bulbs, switches, indicators, etc. Each bulb can be associated with a status bit, a switch with a configuration bit, an alphanumeric indicator - output data etc.

Peripheral modules can generate interrupts in case of appearance of special situations detected by peripheral, such as changing peripheral logic level on the pin, completion of data transfer, conversion completion etc. But we will talk about interruptions later on.


GPIO Peripheral Module - Generic I/O Port.

        Any microcontroller has a set of pins, most of which can be configured as generic input/output (GPIO) pins so that it will be possible to assign a logical value to   the terminal pin or this logical value to be read from it in case the pin is configured to the input.

         The input/output pins are grouped into ports by 8. The work with the port is executed as a whole, therefore, the single transfer operation to port can change at once the configuration of all 8 pins. In result, the transfer operations to port will affect all its pins.

Since GPIO module is a peripheral module of the microcontroller it has reserved a set of registers in the address space of peripheral registers.


Each GPIO module of a microcontroller of AVR architecture has 3 peripheral registers: PINx, DDRx and PORTx.

The explanation of how does the GPIO module work is presented by the following figure:


• PINx - used for reading the logical value of the physical terminal. This register has read only access. The write operation to this register will not affect the physical value of the physical terminal.
• PORTx - register for setting a value of port when it is set to output and activating the pull-up resistance in case when it is set to input.
• DDRx - register for setting the direction of port, input or output.

In case the location of DDRx contains "1", the corresponding pin will be set to output and the logical value from PORTx from the same location will be transfered towards physical terminal. In this case the value of PORTx register will conect the pull-up resistance with logical value "1", the logical value "0" will set the pin in the high impedance state - "HiZ".

It is recommended to avoid the HiZ on terminal, fact that occurs when the terminal isn't conected to a signal source in order to avoid the noise appearance inside the microcontroller chip that in critical cases can result in circuit failure.

In this way the recommendation for the unused pins is to set their configuration as input with activated pull-up resistance - action which will avoid accidental short circuits when it is set as output and avoid noise appearance on unwanted inputs when it is set to input.

Module Periferice. Modulul periferic GPIO - Port Generic de Intrare/Ieşire.


      Module Periferice

    Un microcontroller, privit în ansamblu, reprezintă o structură formată dintr-un microprocesor şi un set de module periferice.  Un microcontroller poate avea o combinaţie variată de module periferice în dependenţă de serie. Un modul periferic ca regulă este un circuit specializat care poate îndeplini o anumită funcţie. De exemplu:

 • GPIO permite setarea sau colectarea nivelului logic de pe un pin al Microcontrollerului
 • EEPROM permite stocare pe timp îndelungat a datelor
 • ADC permite conversia semnalelor analogice
 • UART permite comunicarea serială
 • TIMER ne dă posibilitatea sa generm intervale de timp, să masurăm timpul între două evenimente, să generăm semnale digitale de o anumită formă.

     Într-o măsură oarecare am putea spune ca perifericile reprezintă interfaţa Microcontrollerului cu lumea externă.
Interacţiunea microprocesorului (CPU) cu perifericile are loc prin intermediul regiştrilor periferici. În arhitectura AVR există 64 asemenea regiştri, numiţi regiştri periferici sau I/O regiştri.

luni, 17 septembrie 2012

Microcontroller Architecture. Memory organization

На русском     În română

Before proceeding to analysis of microcontroller architecture the followng definitions will be given:

Microprocessor - a circuit that can perform any function depending on the program that it has to execute.
Program - a set of instructions executed one after another.
Instruction - an action that can be executable by the microcontroller core.
Core - main part of microcontroller that executes instructions in the program.
Microcontroller - a minicomputer that includes the following components: microprocessor core, program memory and peripheral modules. In general the MCU (microcontroller) takes the information from input interfaces, processes it and applies the result to the output interface.


            Microcontroller Core Architecture
             The AVR microcontroller has an 8-bit RISC architecture built on the Haward architecture principle. Such architecture allows most instructions to be executed in a single clock of the clock signal. Therefore, at a frequency of 1 MHz clock signal, can be executed up to one million operations per second - 1MIPS / MHz. Schematic AVR architecture can be represented by the figure below: • PM - Programming memory. Here are stored the instructions that have to be executed by the MCU.
 • PC - Program counter based on a register counter that selects the instructions from program memory. Normally, the PC itself performs the automatic modification through increments ensuring the successive implementation of  instructions from the PM. However, it may load a value of CDC, which will perform jumps to conditional and unconditional jump instructions.
 • CDC - command decoder. The CDC configures the core to execute the selected instruction taking into account the flag values of SREG status register.
 • ALU - arithmetic logic unit. It executes arithmetical and logical instructions. The data to ALU is supplied by general purpose registers, each operand being selected by the CDC according to the current instruction, as well as data storage.
 • GPR - general purpose registers, working registers of the MCU. Data processing for the AVR architecture is restricted to the use of at least one general purpose register, ie any transfer instruction or data processing occurs involving a general-purpose register.
 •    RAM - random access memory, working memory for big data.
 • SREG - state register of MCU. Any data processing operation involving their processing by ALU, reports to the SREG register with changing its flags, presenting additional data about the operation result. It is placed in the address space of peripheral registers. The content of this register is accessible for writing and reading.
              • C - carry bit. It will be set to 1 in case the result representation will exceed the limit                       of 8 bits.
              • Z - Zero. It will be set to 1 in case the result will be equal to 0.
              • N - Negative. It will be set to 1 in case the 7th bit of the result will be 1.
              • V - carry in signed operations.
              • S - sign. It will be set to 1 if the result will be smaller than 0.
              • H - mid-carry. It will be set to 1 in case of occurence of carry at 4th bit (in the                               middle of  the outcome/result).
              • T - temporarily bit. Used for storing 1 bit information of a general purpose register.                       It can be written / read by BST / BLD.
              • I - interrupt permission bit. If it is set to 0 the interrupts are disabled, if 1 - allowed.                       It can be set or reset by CLI / SEI commands or when the interrupt processing                        subroutine is automatically called/returned by RETI.
              • I / O Reg - access registers of peripheral modules such as GPIO, Ext INT,                                  TIMER, etc.


The instruction execution inside the microcontroller core

The instruction itself is selected from PM (program memory) by using the PC (program counter) and is sent to the command decoder (CDC). The CDC decodes the command and generates the core configuration signals.

If the instruction is a processing, arithmetical or logical one to ALU will be generated a function selection signal and  addresses for the left LA and right RA operand. The address for storing the result coincides with the address of the left  operand LA. Once the result evaluation is performed will be generated the processor status bits that are stored in the SREG status register.

In case the instruction is a conditional jump instruction, if is satisfied the assumed condition of instruction by checking the state bits in SREG, will be generated a jump address to be registered in the program counter (PC). Similarly is generated the jump address for unconditional jump instructions, the only difference is that here are taken into consideration the SREG status bits.

For carry operations are generated the addresses to memory modules from which the carry is performed. It is important here to emphasize that for the AVR architecture are possible carry operations in which is strictly involved a general-purpose register (GPR).


Memory organization in AVR architecture
In the AVR architecture are present the following memory types:

• PM - Programming Memory
• GPR - General Purpose Registers
• I / O - Peripheral Access Registers
• RAM - Random Access Memory
• EEPROM - Permanent MemoryMemory blocks are grouped into three address spaces: program memory, data memory and EEPROM, representing three segments: code segment, data segment and EEPROM segment.

Unlike the program segment and the EEPROM segment, the data segment is made up of three memory types (as can be seen from the above figure). Therefore, general purpose registers, peripheral registers and RAM memory are placed in the same address space.

          The operand registers in the most arithmetical logical and carry operations are placed starting with general purpose address 0x000, are found in t0 and occupy 32 locations.

The peripheral registers are placed immediately after the general purpose registers, starting with the address 32 (0x0020) and are used for access to the microcontroller peripheries.

Immediately after I/O registers is situated the address space for RAM memory that can be divided into two parts: Internal memory that is a component of the microcontroller chip and External memory that can be attached to it through certain pins.

Arhitectura Microcontrolerului. Organizarea memoriei


     Înainte de a trece la analiza arhitecturii Microcontrollerului vom da câteva definiţii:
    Microprocesor - un circuit care poate îndeplini oricare funcţie în dependenă de programul care îl are spre execuţie.
    Program - un set de instrucţiuni care se execută una după alta.
    Instrucţiune - o acţiune pe care o poate executa nucleul Microcontrollerului.
    Nucleu - Partea principală a Microcontrollerului care execută instrucţiunile din program.
    Microcontroller - minicalculator care cuprinde în sine un nucleu de microprocesor, memorie de program şi    Module periferice. În general MCU preia informaţia de la interfeţele de intrare, o prelucrează  şi aplică rezultatul către interfaţa de ieşire.

miercuri, 30 mai 2012

Concursul Studențesc ”Ingineria Sistemelor Microelectronice Sergiu Rădăuțan”

         Concursul Studențesc ”Ingineria Sistemelor Microelectronice – Sergiu Rădăuțan” 2012, ediția a II-a este un eveniment deosebit în istoria Universității Tehnice a Moldovei, desfășurarea căruia a devenit o tradiție.
      Concursul internațional a avut loc pe 26 mai 2012, la Chișinau, fiind organizat și găzduit în cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică și Catedra Microelectronică și Dispozitive Semiconductoare.

miercuri, 23 mai 2012

Interfata Asincrona USART


UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)  este cea mai simplă interfaţă serială asincronă care de asemenea este numită  ACIA (Asynchronous Communication Interface Adapter).
UART este asinconă pentru că nu se transmite semnal de ceas prin linia de date serială. Receptorul recunoaşte valorile binare individuale fără o linie comună de ceas.
Interfaţa UART constă din două părţi:
– un receptor (receiver - Rx) care converteşte un flux serial de biţi în date paralele (cuvinte) pentru microprocesor;
– un transmiţător (transmitter - Tx) care converteşte date paralele de la microprocesor într-un flux serial de biţi, pentru transmisie.
Diagrama functionala UART

marți, 22 mai 2012

"Microcontrolere şi aplicaţii - Mihail Konteschweller" 2012


Menţiunela Concursul  "Microcontrolere şiaplicaţii - Mihail Konteschweller" 2012
In data de 4 mai 2012 la Iaşi, s-a desfaşurat concursul studenţesc "Microcontrolere şi aplicaţii - Mihail Konteschweller" Ediţia a III-a.
 Concursul a fost organizat de Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei şi Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Universitatea “Gheorghe Asachi” din Iaşi.
Studenţii Universităţilor  Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, "Ştefan cel Mare", Suceava şi  Universităţii Tehnice a Moldovei, Chişinău,  au avut şansă să concureze în cadrul a două secţiuni:“Aplicaţii microcontrolere” şi “Proiectarea de structuri de microcontrolere”
Din partea Universităţii Tehnice a Moldovei, s-a prezentat echipa formată din studenţii: Podlesnîi Bogdan, Gordienco Sergiu, Cobîleanschii Semion, Potlog Radu, Babaian Alexandru, studenti ai Facultăţii Calculatoare Informatică şi Microelectronică, Catedra Microelectronică şi Dispozitive Semiconductoare.
Echipa a prezentat proiectul "Platformă robotizată ghidată la distanţă", coordonători prof. dr. ing. V. Şontea şi lector superior Bragarenco Andrei, pentru care s-au ales cu menţiune.  
       Detalii vezi aici

duminică, 29 aprilie 2012

Open Doors 2012


Locul II la Competiţia Studenţească „Continental - Ziua Porţilor Deschise" editia 2012

In data de 28.04.2012 la Iaşi, s-a desfaşurat  concursul studenţesc din cadrul evenimentului „Ziua Porţilor Deschise 2012”, Ediţia a VI-a.
Concursul a fost organizat de Compania CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL, punct de lucru Iaşi.
Tema concursului a fost “Electro Mobility”, sarcina  competiţiei a constat în proiectarea şi elaborarea unei platforme controlata la distanţă.
Din partea Universităţii Tehnice a Moldovei, s-a prezentat echipa formată din studenţii: Podlesnîi Bogdan, Gordienco Sergiu, Babaian Alexandru şi Trocin Caterina, studenti ai Facultăţii Calculatoare Informatică şi Microelectronică, Catedra Microelectronică şi Dispozitive Semiconductoare. Echipa Universitatii Tehnice a Moldovei s-a clasat pe locul II. 
Pe lânga aceasta au luat premiul special pentru cel mai bun Protocol de Comunicare.

luni, 26 martie 2012

Interfeţe SerialeInterfeţe Seriale

O interfaţă serială  va reprezenta o conexiune bazată pe transferul de date în mod serial (SD – Serial Data). Cea mai simplă interfaţă serială este Serial Periferic Interface.
Interfeţele seriale se pot clasefica în interfeţe sincrone şi asincrone.


Interfata Sincriona SPI

Interfeţele seriale sincrone presupun transferul datelor în mod sincronizat conform unui semnal de tact.


Datele sunt transferate în dependenţă de sistem pe front pozitiv sau negativ, adică doar atunci cînd datele sunt valide şi pot fi colectate. Pe frontul stabilit, datele trebuie să fie active. Pentru interfaţa serială sincronă, viteza de transfer este controlată de către semnalul de sincronizare. Într-un asemeni tip de interfaţă, numai unul din participanţii la comunicare, dirijează semnalul. Interlocutorul care generează semnalul de sincronizare îl vom numi Master. Interlocutorul care se sincronizează de la acest semnal îl vom numi Slave. Exemplu cel mai apropiat este Serial Periferic Interface (SPI).În cazul Interfeţei Seriale, modulul Master-Slave vor forma împreună un registru de rotaţie, de marime dublă (AVRSPI – reg de 16 biţi). În aşa mod după un set de 8 tacturi, datele din registru de date Slave, iar cele din Slave, vor fi transferate în Master. La sfîrşitul transferului, sistemul dotat cu această interfaţă, poate să genereze o întrerupere.


Interfeţele în Sistem. Interfeţe paralele


Interfeţele în Sistem

Arhitectura sistemelor. Un sistem poate include mai multe componente. Vom privi un sistem drept totalitate de componente ce îl compun. Indiferent de structura internă a sistemului, cert e faptul că există un mod de interacţiune între componentele sistemului. Pentru sistemele digitale interacţiunea va fi realizată prin semnale digitale.
Pentru a caracteriza comunicarea între sisteme, vom introduce noţiunea de interfaţă care va reprezenta Portul de Intrare/Ieşire, prin care o componentă oarecare, comunică cu mediul extern lui.
 

luni, 5 martie 2012

Lansarea proiectului „BOT COLONY”

Clubul Ingineresc Micro Lab, anunţă lansarea proiectului „BOT COLONY”
Fiecare participant sau grup de participanţi va elabora un robot după propria dorinţă, care va putea comunica cu cu ceilalţi din comunitate. Fiecare membru al comunităţii, va participa în cadrul lucrărilor în comun, şi îşi va pune la dispoziţie serviciile sale membrilor coloanei.
Sunt aşteptaţi toţi doritorii de a participa la acest proiect.

Proiectul va fi monitorizat pe adresa web   http://mcu-labs.blogspot.com/  

joi, 9 februarie 2012

Afisorul alfanumeric - LCD HD44780

Afisorul alfanumeric in baza controllerului LCD  HD44780, devenit standard pentru afisoarele de acest tip, este unul din cele mai utilizate dispozitive de iesire alfanumerice. Fiind limitat doar la reprezentarea textului monocrom este pe larg intalnit la copiatoare, fax, imprimante, si alte dispozitive de uz comun.