luni, 6 iunie 2011


Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică şi Catedra Microelectronică şi Dispozitive Semiconductoare, cu suportul Asociaţiei Absolvenţilor în Microelectronica a Universităţii Tehnice din Republica Moldova, au organizat  şi au găzduit concursul  studenţesc internaţional  cu tematica “ Ingineria Sistemelor Microelectronice”, în numele Academicianului  SERGIU RADAUŢAN.Sergiu Rădăuţanu (n. 17 iunie 1926, Chişinău; d. 6 martie 1998, Sankt-Petersburg) a fost un om de ştiinţă, specialist în domeniul fizicii şi chimiei materialelor semiconductoare, organizator şi primul rector al Universităţii Tehnice din Chişinău.

Concursul s-a desfăşurat în data de 21 mai 2011, în cadrul Facultăţii CIM, unde au fost prezentate cele mai diferite aplicaţii din domeniile: electronica, circuite programabile, dispozitive semiconductoare.
În cadrul concursului au participat 16 echipe, studenţii anilor I, II, III şi IV, de la Catedra Microelectronică şi Dispozitive Semiconductoare şi Catedra Calculatoare ale UTM Chişinău, dintre care două echipe au reprezentat  Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi.
       Concursul a fost divizat în două etape: în cadrul primei etape participanţii au prezentat proiectele sale în formă orală (prezentări Power Point) timp de 7-10 minute, după care s-a trecut la a doua etapă, esenţa careia era prezentarea, testarea dispozitivelor  şi aplicaţiilor practice.
Membrii juriului, printre care au fost vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei Ion Tighineanu, Prof. univ, Şef. Catedrei MDS - Victor Şontea, dr. academician Şişianu Teodor, lector superior Andrei Bragarenco,  m.c. A. R. H. N. Teodorescu ş. a., au rămas foarte satisfăcuţi de nivelul de organizare al concursului şi bineînţeles, de prestarea tuturor participanţilor.
În cadrul concursului au fost prezentate proiecte din domeniul achiziţiei, prelucrării  şi generării semnalelor biomedicale, tratament şi terapie, automotive,  platforme robotizate şi dispozitive de monitorizare.
Lupta s-a dovedit a fi foarte aprigă începând cu primele prezentări, fapt care a cap dat bătaie de cap membrilor juriului în procesul acordării locurilor premiante.  Astfel toţi studenţii  au fost decoraţi cu diplome de  participare, dar cei mai buni au fost onoraţi  cu premii băneşti:
Locul I (9,68 puncte) – Palade Alexandru şi Zală Lucian, Universitatea Tehnică, ”Gh. Asachi” din Iași, pentru Impresionantul proiect „Smart mobile devices”, prezentînd două platforme mobile (roboţi), comandate la distanţă, unde o platformă era capabilă de a ghida pe cealaltă, cu posibilitatea de a o trimite în libera navigare. Coordonator: m.c. A. R. H. N. Teodorescu.
Pentru „Cea mai bună aplicaţie în domeniul Sistemelor Biomedicale” , a fost premiat studentul anului IV, specialitatea Microelectronică,  Iavorschii Vladimir, Coordonator  Iavorschii Anatol.
Premiul special "Tudor Nicu" de la "Romani Gaz Group" a fost oferit studentului anului III, Podlesnîi Bogdan specialitatea Microelectronica, pentru proiectul „Balansing Robot”, Coordonator: lector superior, Andrei Bragarenco.
Locul II (9,13 puncte) – Furtuna Denisii , studentul anului IV, specialitatea Ingineria Sistemelor Biomedicale, pentru Proiectul – „Dispozitiv de tratament biofotonic” (aplicaţie bazată pe particularităţile benefice ale luminii asupra proceselor de regenerare din cadrul ţesuturilor vii),  Coordonator: conf. Univ. dr. Ion Pocaznoi.
Locul II (9,03 puncte) – Calmaţui Ivan şi Cartaleanu Alexandru, studenţii anului IV, specialitatea Ingineria Sistemelor Biomedicale, pentru proiectul – „Dispozitiv de înregistrare şi analiză a paternului respirator”, Coordonator: prof. univ. dr. Victor Şontea.
Locul III (8,93 puncte) – Babaian Alexandru, Gordienco Sergiu şi Podlesnîi Bogdan, studenţii anilor I şi III, specialitatea Microelectronică, pentru proiectul – „Platformă robotizată ghidată la distanţă”, Coordonator: lector superior,Andrei Bragarenco.
Locul III (8,84 puncte)  – Cojocariu Cătălin, Universitatea Tehnică, ”Gh. Asachi” din Iași, pentru proiectul – „Robot de balans pe două roţi controlat prin Sistem Fuzzy”, Coordonator: m.c. A. R. H. N. Teodorescu.

Concurs Studenţesc “Ingineria Sistemelor Microelectronice–SERGIU RADAUŢAN”, a fost un eveniment deosebit în istoria UTM Chişinău şi o bună încercare pentru tinerii ingineri de a-şi manifesta ingeniozitatea şi străduinţa, desfăşurarea căruia va deveni o tradiţie!


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu