marți, 3 mai 2011

Problema 3. Problema zgomotelor mecanice (de contact)

Expunerea problemei: Să se elaboreze o schemă de monitorizare a unui led prin intermediul unui buton. La conectarea butonului, ledul ar trebui să-şi modifice starea  (aprins sau stins). În cadrul proiectării se vor întreprinde măsuri de eliminare a zgomotelor perturbătoare.
Drept referinţă se i-a schema electrică din Problema 1.

Algoritmul:
Cea mai simplă metodă de eliminare a zgomotelor mecanice, este introducerea în cadrul programului, a unor stări de aşteptare (stări de reţinere - delay). Considerăm drept starea iniţială momentul cînd contactele butonului sunt decuplate. În momentul cuplării contactelor, apar zgomote mecanice perturbătoare, care pot suprapune semnalul util. Acest fapt provoacă apariţia a unei serii de impulsuri perturbătoare, în momentul comutării stării, de la „1” la „0”.

Principiul eliminării zgomotelor mecanice:
Eliminarea zgomotelor de contact se va conduce conform principiului: La depistarea primului nivel „0” aplicat la intrare, programul ar trebui să treacă în regimul de aşteptare. În acest moment, programul îşi stopează temporar activitatea şi execută prelucrarea reţinerii. Valoarea perioadei de reţinere trebuie să depăşească perioada zgomotelor. Acealaşi principiu necesită aplicare şi în cadrul programului, în locul unde acesta „aşteaptă” deconectarea butonului.

Schema  bloc:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu