vineri, 20 mai 2011

Studenţii Universităţii Tehnice din Republica Moldova, în decursul a doi ani, consecutiv, participă în cadrul competiţiei  "Microcontrolere şi aplicaţii - Mihail Konteschweller", organizată de Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, desfăşurat în date de 6 mai 2011.
În anul 2011 a fost desfăşurată Ediţia a-II a concursului cu următoarele secţiunia) aplicaţii microcontrolere; b) proiectarea de structuri de microcontrolere.
Concursul a fost  organizat pentru studenţii de la ciclurile de masterat şi licenţă fiind susţinut de către firmele CONTINENTAL, MICROCHIP şi INFINEON.
Anul trecut, în cadrul acestui concurs, din partea UTM Chişinău să-au prezentat studenţii Specialităţii de Microelectronică: Dascăl Adrian, Andoni Andrei şi Platon Ruslan. Echipa a obţinut Premiul I, pentru prezentarea Platformei ghidate la distanţă, cu posibilitatea de achiziţionare a semnalelor de la diverşi sensori.
Anul acesta UTM Chişinău a fost reprezentată de studenţii anului III, Specialitatea Ingineria Sistemelor Biomedicale: Potlog Radu şi Cobîleanschii Semoin. Echipa a prezentat un dispozitiv de achiziţie a semnalelor biomedicale cu transmisiune prin intermediul interfeţei fără fir. Dispozitivul realiza achiziţia semnalului, care ulterior era transmis unui calculator pe  ecranul căruia, membrii juriului au urmărit prezentarea unui semnal ECG (electrocardiogramă), clar şi neperturbat.
Pe parcursul proiectării studenţii s-au ciocnit cu un set de probleme de genul: lipsa componentelor electronice necesare, insuficienţa aparatajului de testare şi diagnostic al componentelor electrnice. De asemenea echipa nu a obţinut punctaj maxim pentru prezentarea proiectului, proba la care studenţii români s-au descurcat de minune.
Cu toate aceste probleme tehnice şi morale, dispozitivul a fost realizat într-o perioadă relativ scurtă, tip de trei săptămini, şi denotă un potenţial considerabil a studenţilor moldoveni.
În comparaţie cu prima ediţie a concursului, ediţia a-II a din 2011 s-a dovedit a fi mult mai puternică, participanţii venind cu proiecte complicate – diverse sisteme pe baza microcontrollerului, şi chiar cîteva sisteme ghidate de două microcontrollere. Impresionant a fost proiectul „Smart mobile devices” Zală L., Palade A., ETTI, Univ, Tehnică, ”Gh. Asachi” din Iași.  Proiectul a obţinut Premiul I, prezentînd două platforme mobile (roboţi), comandate la distanţă, unde o platformă era capabilă de a ghida pe cealaltă, cu posibilitatea de a o trimite în libera navigare. 
Astfel în cadrul Universităţii Tehnice din Moldova, pe data de 21 mai 2011, se organizează Concurs Studenţesc “ Ingineria Sistemelor Microelectronice–SERGIU RADAUŢAN” unde fi invitaţi studenţii  Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi.
În cadrul concursului se vor prezenta aplicaţii din următoarele domenii: electronică, circuite programabile, dispositive semiconductoare, unde cele mai bune lucrări se vor premia.
Competiţiile studenţeşti oferă studenţilor şansa de a-şi manifesta ideile implimentate, astfel contribuind la realizarea unui schimb productiv de experienţă şi posibilitatea de a cîştiga un post de lucru la nivel internţional.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu