vineri, 20 mai 2011

Competiţia studentească "Ziua Porţilor Deschise" ediţia a 5-a 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMÂNIA


       Ziua Porţilor Deschise este o competiţie adresată studenţilor de la facultăţile tehnice, participarea în cadrul căreia studenţilor li se oferă şansa să întilnească tineri cu pasiuni similare, si in special electronica pentru automobile, să concureze şi să se manifeste pe baza propriilor creaţii şi idei. Acest fapt se denotă din adresările înaintate către doritori: “ eşti student la o facultate tehnică?  eşti pasionat de maşini?  ai o mulţime de idei?” şi din faptul ca acest concurs se desfăşoară pentru a V-a oară şi de la an la an, lupta devine mai aprigă şi mai motivatoare.

Studenţii Universităţii Tehnice din Republica Moldova, în decursul a doi ani, consecutiv, participă în cadrul competiţiei  "Microcontrolere şi aplicaţii - Mihail Konteschweller", organizată de Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, desfăşurat în date de 6 mai 2011.
În anul 2011 a fost desfăşurată Ediţia a-II a concursului cu următoarele secţiunia) aplicaţii microcontrolere; b) proiectarea de structuri de microcontrolere.
Concursul a fost  organizat pentru studenţii de la ciclurile de masterat şi licenţă fiind susţinut de către firmele CONTINENTAL, MICROCHIP şi INFINEON.

marți, 10 mai 2011

Cerc "Aplicatii MCU / Sisteme Electronice Dedicate"

Un îndemn, către tinerii ingineri pasionaţi de Aplicaţii cu Microcontrollere şi toţi cei care sunt interesaţi de acest domeniu, să se alăture către comunitatea nou formată:
Cercul „Aplicaţii cu Microcontrollere / Sisteme Electronice Dedicate”

Motivarea participării tale în proiect:
Ce reprezintă Cercul?
Cercul „Aplicaţii cu Microcontrollere / Sisteme Electronice Dedicate”  reprezintă o încercare de a-ţi oferi posibilitatea de a descoperi Nucleul lumii electronice, calculatoarelor personale, maşinilor, circuitelor şi dispozitivelor electronice pe baza MCU.
Aici ai parte de o încercare să implimentezi teoria şi cunoştinţele proprii, în aplicaţii practice efectuate cu mîna ta.

Ce oferi?
Din partea participanţilor se cere de a oferi cîteva ore săptămînal, pentru întrunirile organizate. Să manifeste un interes şi o pasiune pentru aplicaţiile şi obiectivele propuse pentru discuţie. Să depăşească momentele de neîncredere în forţele şi capacităţile proprii.
Toate aceste momente, cu siguranţă, sunt o cale spre succes!

Ce obţii?
 •   Cunoştinţe practice în domeniul aplicaţiilor cu MCU şi implimentarea acestora în proiectarea dispozitivelor electronice propriu-zise;
 •  Cunoştinţe şi abilităţi de proiectare cu ajutorul instrumentelor adiacente: programul Proteus, programul AVR Studio, ş. a.;
 •  Momente specifice, care în prealabil, te vor pregăti pentru disciplinele ce urmează în ciclurile universitare pe viitor;
 Ce cîştigi?
 •    Posibilitatea de a evalua pas cu pas toate etapele procesului de proiectare;
 •  Cunoştinţe şi lecţii practice aplicative,  în incinta universităţii, care sunt foarte costisitoare şi inaccesibile în cadrul cursurilor  şi proiectelor extrauniversitare;
 •  Totalitatea abilităţilor tehnice necesare proiectării dispozitivelor pentru lucrarea de diplomă. 
Domeniile de interes:
 •    Automotive
 •    Robotică
 •    Dispozitive Medicale
 •   Control tehnic şi industrial

Ai o idee şi nu poţi să o implimentezi?
Vino aici şi Noi te ajutăm!


Înregistrarea la proiect, se poate face pe parcursul  seminarelor organizate în cadrul cercului, în zilele de luni şi joi, săptămînal, la orele 14:30. Locul desfăşurării seminarelor sunt unul din auditoriile 414, 412 sau 403.

Concurs internaţional de proiectare în robotică - "Earth-Rover 2011" International Robotics Design Competition

Participanţii UTM Chişinău 2011:
 Echipa include:

 •  Babaian Alexandru, Olărescu Sergiu (anul I);
 •  Olednic Marin, Guţu Grigorii(anul II);
 •  Gordienco Sergiu, Podlesnii Bogdan şi Muntean Alexandru (anul III); 

Concursul Studenţesc “ Ingineria Sistemelor Microelectronice–SERGIU RADAUŢAN”

Participanţii la concurs:


 1. Calmaţui Ion şi  Cartaleanu Alexandru (ISBM-071)
 2. Guriţanu Eugen şi Gordienco Sergiu (ME-081)
 3. Furtuna Denisii (ISBM-071)
 4. Neagu Valeriu (ME-081)
 5. Podlesnîi Bogdan (ME-082)
 6. Slivcov Stanislav (ME-072)
 7. Tiron Iuri (ISBM-071)
 8. Iavorschi Vladimir, Portas Ion şi Stoianov Emil (ME-071)
 9. Iavorschi Vladimir (ME-071)

joi, 5 mai 2011

Problema 1. Monitorizarea stării unui led.

Expunerea problemei: Să se elaboreze un dispozitiv pe baza unui MCU, care va monitoriza prin intermediul unui buton, starea unui led. La apăsarea butonului, ledul va trebui să lumineze, dar la înlăturarea acţiunii, ledul va trebui să se stingă.

miercuri, 4 mai 2011

Problema 2. Monitorizarea stării unui led prin comutare

Expunerea problemei: Să se elaboreze un  dispozitiv de monitorizare a unui led prin intermediul unui buton. La fiecare conectare a butonului, ledul ar trebui să-şi modifice succesiv, starea  conectat / deconectat. La prima apăsare a butonului, ledul se va aprinde, şi la următoare apăsare se va deconecta.

marți, 3 mai 2011

Problema 3. Problema zgomotelor mecanice (de contact)

Expunerea problemei: Să se elaboreze o schemă de monitorizare a unui led prin intermediul unui buton. La conectarea butonului, ledul ar trebui să-şi modifice starea  (aprins sau stins). În cadrul proiectării se vor întreprinde măsuri de eliminare a zgomotelor perturbătoare.

luni, 2 mai 2011

Problema 4. Ledul intermitent

Expunerea problemei: Elaborarea unui dispozitiv care ar monitoriza starea unui led. Butonul va conecta şi va deconecta ledul. Atît timp, cît butonul va fi apăsat, ledul va lumina în mod intermitent cu o frecvenţă de 5 Hz.

duminică, 1 mai 2011

Problema 5. Lumini rulante

Expunerea problemei: Să se elaboreze un automat „Lumini rulante” care va  monitoriza comportamentului unei benzi de lumini, care la rîndul său conţine 8 linii independente. Modificarea direcţiei trebuie să se efectuieze prin intermediul unui comutator.